Labor Ter Engelen VZW

Labor Ter Engelen vzw is een sociale werkplaats, met een 6-tal vestigingen verspreid over Limburg, die tevens een verscheidenheid aan diensten / producten / arbeidszorg aanbiedt:

 • Verpakkingen in Meeuwen-Gruitrode
 • Groenzorg vanuit een standplaats in Bocholt voor de gemeenten Bocholt, Meeuwen en Bree, en een standplaats in As voor de gemeenten Genk en Maaseik.
 • Confectie in Dilsen-Stokkem.
 • Een enclavewerking in rusthuizen in Munsterbilzen en Zonhoven.
 • Arbeidszorg in Dilsen-Stokkem en Maaseik.
   
Wat zijn sociale werkplaatsen?
 
Het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen erkent voorzieningen die via het opzetten van een bedrijfsactiviteit aan zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden werkgelegenheid verschaffen in een beschermde werkomgeving. Sociale werkplaatsen bieden permanent gesubsidieerde tewerkstelling aan laaggeschoolde werkzoekenden (via een contract van onbepaalde duur) die al vijf jaar inactief zijn en geen diploma hoger secundair onderwijs hebben. Tegelijk bieden ze aan die personen die door een cumulatie van achterstellingsfactoren (persoons- en omgevingsgebonden factoren) geen job in het reguliere circuit kunnen vinden of kunnen houden, werk op maat aan. Het verschil met werkervaringsbedrijven is dat de tewerkstelling hier een permanent karakter heeft.
Tewerkstelling wordt gefinancierd met loonsubsidies aangevuld met eigen opbrengsten van de sociale werkplaats. Doorstroming wordt niet uitgesloten, maar wordt niet als norm vooropgesteld. Sociale werkplaatsen zijn voornamelijk georganiseerd door vzw's of publiekrechtelijke organisaties (gemeenten, OCMW's, provincies, ...).
 
De doelgroepwerknemers
 
Om te behoren tot de doelgroep moeten personen tegelijkertijd aan volgende criteria voldoen:
 • Een fysieke of psychische of sociale beperking hebben.
 • Op de dag vóór de indiensttreding ingeschreven zijn bij de VDAB als niet werkend werkzoekende.
 • Een begeleidingstraject volgen van de VDAB of een erkende derde of een Vlaamse openbare instelling waarmee de VDAB een samenwerkingsovereenkomst gesloten heeft.
 • Op de dag vóór de indiensttreding ononderbroken gedurende een periode van minstens 5 jaar inactief zijn.
 • Geen hoger diploma behaald hebben dan lager secundair onderwijs.
De kandidaat-werknemers voor een sociale werkplaats worden door de VDAB toegeleid. Zij waken over het juiste profiel van de kandidaten voor een sociale werkplaats. Hierbij maken zij gebruik van een sociaal verslag waaruit de specifieke situatie van de toe te leiden persoon moet blijken.
locatie: 
Voor het juiste adres, klik op het desbetreffende project.
België
België
België
België
België
België