Groendienst

Een sociale werkplaats werkzaam in het domein van het openbaar groen in de gemeentes Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode. De doelgroepmedewerkers staan o.a. in voor het onderhoud van openbare parken, gemeentelijke sportterreinen, wegbermen, rotondes, begraafplaatsen, bloembakken, … In elke gemeente werkt een ploeg met 1 begeleider en 5 doelgroepmedewerkers. Ze werken autonoom, d.w.z. dat ze opdrachten van de technische diensten krijgen, die ze zelfstandig en met eigen middelen uitvoeren (eigen vervoer, machines, signalisatie, enz…).

Voor wie: 
voornamelijk doelgroepmedewerkers die voldoen aan de instapvoorwaarden voor een sociale werkplaats (min. 5 jaar werkloos).
Doelstelling: 
Werken in het groen is niet enkel een zinvolle tewerkstelling, het is ook arbeidsintensief. Op deze manier worden een goede arbeidsattitude en technische vaardigheden aangeleerd maar is er tegelijkertijd ook oog voor de eigenheid van elke werknemer. Uiteraard wordt er ook gewaakt over een kwaliteitsvolle uitvoering van de opgelegde taken.
locatie: 
Labor Ter Engelen VZW Ambachtstraat 3A
3950 Bocholt
laborbocholt@arbeidskansen.be
0032(0)89/72.35.00
België
Labor Ter Engelen VZW Bilzerweg 88
3665 As
0032(0)89/56.85.65
België