GOB Ter Engelen VZW

GOB-Ter Engelen staat voor gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum. Men werkt doelgericht en volgens een kwaliteitsvol proces. Dit houdt in dat er individueel en op maat van de cliënt gewerkt wordt. Deze cliënt wordt begeleid door instructeurs en jobcoaches die over een ruime ervaring en over de nodige kwalificaties beschikken. Zij hebben zicht op de competenties, nodig voor het uitoefenen van een bepaalde functie en kunnen alzo probleemoplossend werken. De opleiding en begeleiding bestaat uit volgende modules:

  • Opleiding in het centrum: opleidingen polyvalent medewerker (klussen, groendienst,...) en horeca (opleidingskeuken + sociaal restaurant).
  • Sollicitatietraining
  • Stage: werkervaring opdoen, aanleren job, tekorten opsporen. Deze stages zijn geheel kosteloos voor de werkgever.
  • Nazorg
Voor wie: 
GOB-Ter Engelen vzw richt zich voornamelijk op arbeidsgehandicapten die omwille van hun beperking een gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling nodig hebben. Zowel VDAB (www.vdab.be) als GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleidingsdienst) (www.gtb-vlaanderen.be) zorgt voor de toeleiding van cliënten.
Doelstelling: 
Hoofddoel van deze opleiding is het vinden van een job in het normale economische circuit. Belangrijk hierbij is het gebruik van een GIBO. GIBO staat voor Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding in de onderneming. Het doel is een tewerkstelling van onbepaalde duur. Als werkgever kan u een sollicitant met een arbeidshandicap, een specifieke opleiding aanbieden aangepast aan de noden van uw bedrijf en de job. De werknemer ontvangt een uitkering (RVA) en een premie (VDAB) gedurende de opleiding. De opleiding kan 1 tot 12 maanden duren afhankelijk van de competentiekloof. Om de duurtijd te bepalen wordt er rekening gehouden met het competentieprofiel van de vacature, de kennis, vaardigheden en attitudes van de werkzoekende en het specifieke opleidingsplan. Voor een GIBO komen enkel werkzoekenden met een arbeidshandicap in aanmerking die in begeleiding zijn bij een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB). Het GOB regelt de aanvraag van de GIBO. “De jobcoach biedt gratis begeleiding en opvolging op maat” Tijdens de GIBO is er begeleiding voorzien vanuit het GOB. De jobcoach geeft uitleg over de tewerkstellingsmaatregelen die van toepassing zijn bij de aanwerving. Zowel de werkgever als de werknemer vinden het meestal een voordeel dat er via een korte stage wordt nagegaan of er een goede match is alvorens het GIBO-contract wordt opgemaakt.
locatie: 
Afdeling Borgloon Nieuwland 11
3840 Borgloon
gobborgloon@arbeidskansen.be
0032(0)12/74.41.99
België
Afdeling As Bilzerweg 88
3665 As
0032(0)89/56.85.65
België
België