Geschiedenis

Arbeidskansen vzw is ontstaan vanuit het instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen, in de regio beter gekend als het “Klein Kloosterke”. Dit werd opgericht in 1832 door de Zusters van Liefde en is heden ten dage uitgegroeid tot “Groep Ter Engelen”, een overkoepelende organisatie waar het werk van de Zusters nog altijd wordt voortgezet in de vorm van 3 pijlers: onderwijs, het dienstencentrum (ondersteuning en zorgverlening) en Arbeidskansen vzw (opleiding en tewerkstelling)

Hieronder een overzicht van de initiatieven van Arbeidskansen vzw:

01 juni 1987 : Oprichting C.B.O.-Maasland vzw (het huidige G.O.B.-Ter Engelen vzw)

CBO-Maasland had een erkenning van het toenmalige "Rijksfonds voor Sociale Reclassering" (het huidige Vlaams Fonds) om opleiding in de industriële schoonmaak te verstrekken aan 10 cursisten. De begeleiding werd verzorgd door 2 begeleidsters en 1 directielid. Momenteel worden er een 90-tal cliënten begeleid en dit in diverse opleidingen (zorg, klussen, groendienst, technisch medewerker, hulp in de grootkeuken, ...) en dit door 10 begeleiders. GOB-Ter Engelen vzw is momenteel een erkend opleidingscentrum door de VDAB . De opleidingen gaan zowel in Maaseik als in Borgloon door.

17 oktober 1987 : Oprichting Labor Maasland vzw (het huidige Labor Ter Engelen vzw)

Omwille van de regelgeving kon niet iedereen terecht bij het CBO. Er werd daarom een nieuw project opgericht, met name Labor Maasland vzw. In eerste instantie werd er enkel confectie gedaan. Vervolgens kwam er een uitbreiding naar licht productiewerk (verpakkingswerkzaamheden). Momenteel is Labor Ter Engelen vzw een erkende sociale werkplaats, die hun onderkomen vinden in Meeuwen-Gruitrode (eigen bouw sedert 1999) (verpakking) en in Dilsen-Stokkem (eigen bouw sedert 2006) (confectie).

07 oktober 1988 : Oprichting Ergon Maasland cvba

Daar bepaalde werkzaamheden, met name lassen, slijpen en polijsten, ... niet konden uitgevoerd worden binnen de bestaande projecten, werd Ergon Maasland cvba opgericht. Ergon is een toeleveringsbedrijf in de metaalverwerkende sector . Ook zij vinden hun onderkomen in een eigen bouw (sedert 1993), met name op het industrieterrein Leuerbroek in Kinrooi.

29 december 1988 : Oprichting De Beemd cvba (opgeslorpt door Ergon Maasland cvba vanaf 01.07.2013)

September 2001 : Opstart project arbeidszorg

Arbeidszorg is een specifieke tewerkstellingsmethodiek, gericht op de meest kwetsbare groep mensen in onze samenleving. Deze personen kunnen omwille van hun problematiek niet meer of nog niet terecht in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit. Het werk is dan ook volledig aangepast aan hun mogelijkheden en beperkingen. "Maatwerk" staat centraal.

25 oktober 2001 : Oprichting Trabajo vzw

Trabajo vzw stelt voornamelijk doelgroepmedewerkers tewerk die voldoen aan de instapvoorwaarden voor een sociale werkplaats of lokale diensteneconomie. Ook werken er een aantal art. 60'ers en vrijwilligers. De activiteiten situeren zich in Bilzen en Lanaken en omvatten o.a. de uitbating van activiteitencentra, sociale tavernes en een klusjesdienst. Daarnaast is er de dienst AGM (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) en een tekenacademie (Maaseik).

10 mei 2004 : Oprichting Opgeruimd vzw

Opgeruimd vzw is een erkende dienstenonderneming die huishoudhulp op maat aanbiedt. Ook baten zijn momenteel drie strijkwinkels uit (Maaseik, Borgloon en Bocholt).

Februari 2007 : Start enclavewerking

Binnen het project Labor Ter Engelen vzw werd er gestart met een enclaveproject in samenwerking met het rusthuis St.-Jozef in Munsterbilzen en H. Catharina in Zonhoven. De medewerkers van Labor Ter Engelen vzw (en hun begeleidsters) zorgen voor extra mankracht binnen het rusthuis en richten zich op de comfortondersteuning van de bewoners.

Januari 2007 : Start eerste groenploeg Labor Ter Engelen vzw

In samenwerking met de gemeente Bocholt werd een eerste groenploeg opgericht. Vijf doelgroepmedewerkers en hun begeleider (sociale werkplaats) verzorgen het domein van het openbaar groen van de gemeente. Momenteel zijn er ook ploegen opgestart in samenwerking met de stad Bree (2) en met de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

September 2009 : Start project Loopbaanbegleiding

Als partner binnen het project Jobclick (ESF-project) biedt GOB-Ter Engelen vzw loopbaanbegeleiding aan aan werkenden. Doelstelling is werkenden verder te helpen bij het eventueel zoeken naar meer voldoening in hun job, hen te helpen indien zij toe zijn aan een eventuele nieuwe carrièrestap of hen verder te helpen met eventuele andere vragen over hun loopbaan. Vanaf 01 juli 2013 is het loopbaanlandschap veranderd: VDAB is nu regisseur van de loopbaanbegeleiding in Vlaanderen. GOB-Ter Engelen is gemandateerd als loopbaancentrum en biedt als dusdanig haar diensten aan.

2011 : Aankoop voormalige gebouwen "De Kolonie" in As

De voormalige gebouwen van "De Kolonie" in As werden aangekocht met als bedoeling een aantal van vermelde projecten in onder te brengen en de gebouwen op deze manier een nieuwe bestemming te geven.

2013 : Opstart renovatiewerken voormalige gebouwen "De Kolonie"

In de tweede helft van 2013 worden deze renovatiewerken opgestart.

Ondertussen telt Arbeidskansen vzw diverse initiatieven, met afdelingen verspreid over een 10-tal gemeenten en bereiken we +/- 450 personen (werknemers, cursisten in opleiding, arbeidszorgmedewerkers, ...). Maar ook nu blijven we op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om kansen te bieden aan mensen die elders uit de boot vallen…

Drijvende kracht achter dit alles zijn de Zusters van Liefde. Vernoemenswaardig is zeker Zuster Constanza. Onder haar bestuur kreeg het project in de beginfase vorm.
Verder zijn er de beheerraadsleden, met als voorzitter Prof. W. Van Looy, alsook afgevaardigd bestuurder Eric Ramaekers.
Zij zijn allen sterk betrokken en geloven ten volle in de projecten.

Door de inspanningen van vele mensen slaagt Arbeidskansen vzw er vandaag in om kansen te bieden aan iedereen die er voor openstaat en een vangnet voor wanneer het even tegenzit of moeilijk gaat.

Foto's: