Arbeidszorg

Arbeidszorg is een specifieke tewerkstellingsmethodiek, gericht op de meest kwetsbare groep mensen in onze samenleving. Het gaat om mensen die omwille van een mentale, psychische, lichamelijke of sociale problematiek niet meer of nog niet terecht kunnen in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit. De arbeid die aangeboden wordt is volledig aangepast aan de mogelijkheden en de beperkingen van het individu. ‘Maatwerk’ staat centraal.

De voornaamste activiteiten die aangeboden worden binnen arbeidszorg zijn:

- semi-industrieel werk
- sorteer- en verpakkingswerk
- etiketteren
- ontspannende activiteiten
- vorming…

Voor wie: 
Het betreft voornamelijk mensen die o.w.v. uiteenlopende redenen nog niet of niet meer tewerkgesteld kunnen worden in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit.
Doelstelling: 
Enerzijds is het de bedoeling om deze uiterst kwetsbare doelgroep een zinvolle tewerkstelling / tijdsbesteding aan te bieden zonder dat hier een uitgesproken werkdruk bij komt kijken. Anderzijds willen we hen, in de mate van het mogelijke, geleidelijk voorbereiden op een mogelijke stap naar het beschermde of het reguliere arbeidscircuit. Dit doen we onder meer door bepaalde competenties aan te scherpen en door voldoende stil te staan bij een aantal belangrijke werkattitudes.
locatie: 
Arbeidszorg As Bilzerweg 88
3665 As
0032(0)89/56.85.65
België
Arbeidszorg Dilsen Pannenhuisstraat 36 A bus 1
3650 Dilsen-Stokkem
labordilsen@arbeidskansen.be
0032(0)89/41 38 01
België
België
België
België
België
België